Totalt antal verbformer: 53
Imperativ och particip
Presens participutdestillerande
Presens participutdestillerat
Presens participutdestillerad
Typjagduhan/hon/den/detvinide
Presensdestillerar utdestillerar utdestillerar utdestillerar utdestillerar utdestillerar ut
Preteritumdestillerade utdestillerade utdestillerade utdestillerade utdestillerade utdestillerade ut
Futurumska destillera utska destillera utska destillera utska destillera utska destillera utska destillera ut
Konditionalis Iskulle destillera utskulle destillera utskulle destillera utskulle destillera utskulle destillera utskulle destillera ut
Perfekthar destillerat uthar destillerat uthar destillerat uthar destillerat uthar destillerat uthar destillerat ut
Pluskvamperfekthade destillerat uthade destillerat uthade destillerat uthade destillerat uthade destillerat uthade destillerat ut
Futurum exaktumska ha destillerat utska ha destillerat utska ha destillerat utska ha destillerat utska ha destillerat utska ha destillerat ut
Konditionalis IIskulle ha destillerat utskulle ha destillerat utskulle ha destillerat utskulle ha destillerat utskulle ha destillerat utskulle ha destillerat ut
Imperativ-destillera ut--destillera ut-

Verb som liknar utdestillera

Böjda verb före och efter utdestillera

« utdestillera »