Totalt antal verbformer: 53
Imperativ och particip
Presens particip transubstantierande
Presens particip transubstantierat
Presens particip transubstantierad
Typ jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens transubstantierar transubstantierar transubstantierar transubstantierar transubstantierar transubstantierar
Preteritum transubstantierade transubstantierade transubstantierade transubstantierade transubstantierade transubstantierade
Futurum ska transubstantiera ska transubstantiera ska transubstantiera ska transubstantiera ska transubstantiera ska transubstantiera
Konditionalis I skulle transubstantiera skulle transubstantiera skulle transubstantiera skulle transubstantiera skulle transubstantiera skulle transubstantiera
Perfekt har transubstantierat har transubstantierat har transubstantierat har transubstantierat har transubstantierat har transubstantierat
Pluskvamperfekt hade transubstantierat hade transubstantierat hade transubstantierat hade transubstantierat hade transubstantierat hade transubstantierat
Futurum exaktum ska ha transubstantierat ska ha transubstantierat ska ha transubstantierat ska ha transubstantierat ska ha transubstantierat ska ha transubstantierat
Konditionalis II skulle ha transubstantierat skulle ha transubstantierat skulle ha transubstantierat skulle ha transubstantierat skulle ha transubstantierat skulle ha transubstantierat
Imperativ - transubstantiera - - transubstantiera -

Verb som liknar transubstantiera

Böjda verb före och efter transubstantiera

« transubstantiera »