Totalt antal verbformer: 53
Imperativ och particip
Presens particip tankeredande
Presens particip tankerett
Presens particip tankeredd
Typ jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens tankereder tankereder tankereder tankereder tankereder tankereder
Preteritum tankeredde tankeredde tankeredde tankeredde tankeredde tankeredde
Futurum ska tankereda ska tankereda ska tankereda ska tankereda ska tankereda ska tankereda
Konditionalis I skulle tankereda skulle tankereda skulle tankereda skulle tankereda skulle tankereda skulle tankereda
Perfekt har tankerett har tankerett har tankerett har tankerett har tankerett har tankerett
Pluskvamperfekt hade tankerett hade tankerett hade tankerett hade tankerett hade tankerett hade tankerett
Futurum exaktum ska ha tankerett ska ha tankerett ska ha tankerett ska ha tankerett ska ha tankerett ska ha tankerett
Konditionalis II skulle ha tankerett skulle ha tankerett skulle ha tankerett skulle ha tankerett skulle ha tankerett skulle ha tankerett
Imperativ - tankered - - tankered -

Verb som liknar tankereda

Böjda verb före och efter tankereda

« tankereda »