Totalt antal verbformer: 53
Imperativ och particip
Presens participinspelande
Presens participinspelat
Presens participinspelad
Typjagduhan/hon/den/detvinide
Presensspelar inspelar inspelar inspelar inspelar inspelar in
Preteritumspelade inspelade inspelade inspelade inspelade inspelade in
Futurumska spela inska spela inska spela inska spela inska spela inska spela in
Konditionalis Iskulle spela inskulle spela inskulle spela inskulle spela inskulle spela inskulle spela in
Perfekthar spelat inhar spelat inhar spelat inhar spelat inhar spelat inhar spelat in
Pluskvamperfekthade spelat inhade spelat inhade spelat inhade spelat inhade spelat inhade spelat in
Futurum exaktumska ha spelat inska ha spelat inska ha spelat inska ha spelat inska ha spelat inska ha spelat in
Konditionalis IIskulle ha spelat inskulle ha spelat inskulle ha spelat inskulle ha spelat inskulle ha spelat inskulle ha spelat in
Imperativ-spela in--spela in-

Verb som liknar inspela

Böjda verb före och efter inspela

« inspela »