Totalt antal verbformer: 53
Imperativ och particip
Presens particip boniterande
Presens particip boniterat
Presens particip boniterad
Typ jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens boniterar boniterar boniterar boniterar boniterar boniterar
Preteritum boniterade boniterade boniterade boniterade boniterade boniterade
Futurum ska bonitera ska bonitera ska bonitera ska bonitera ska bonitera ska bonitera
Konditionalis I skulle bonitera skulle bonitera skulle bonitera skulle bonitera skulle bonitera skulle bonitera
Perfekt har boniterat har boniterat har boniterat har boniterat har boniterat har boniterat
Pluskvamperfekt hade boniterat hade boniterat hade boniterat hade boniterat hade boniterat hade boniterat
Futurum exaktum ska ha boniterat ska ha boniterat ska ha boniterat ska ha boniterat ska ha boniterat ska ha boniterat
Konditionalis II skulle ha boniterat skulle ha boniterat skulle ha boniterat skulle ha boniterat skulle ha boniterat skulle ha boniterat
Imperativ - bonitera - - bonitera -

Verb som liknar bonitera

Böjda verb före och efter bonitera

« bonitera »